DONALD TRUMP ALS PRESIDENT

Nog even en Donald Trump wordt de 45ste president van de Verenigde Staten van Amerika. De verkiezingsuitslag werd met ongeloof in groten delen van Nederland en de wereld ontvangen. Maar de Winnaar werd Donald Trump. In het Enneagram is Trump het type 3, de Winaar. De kenmerken van dit type zijn dat ze slechte verliezers zijn, hun verlies altijd weten om te zetten in winst, charismatisch zijn en altijd op hun doel afgaan. De positieve punten zijn dat dit type heel doelgericht is, focus houdt op dat wat ze willen, zich als een kameléon kunnen gedragen om tot hun doel te komen en anderen kunnen inpakken om die achter zich te krijgen.
De negatieve punten zijn dat ze bedrog toe kunnen passen om bij hun doel te komen en dat ze anderen kunnen beschadigen die hen in de weg staan. Ze zijn zelfingenomen, vinden zichzelf de beste, zijn licht narcistisch en gebruiken anderen om daar te komen waar ze heen willen.
Amerika heeft de culturele energie van type 3, de Winnaar. Nog nooit eerder is er een Enneatype 3 tot president gekozen. Het meest voorkomende typen op die post is type 9, de bemiddelaar.
Dat heeft dus gevolgen voor Amerika en voor de wereld.
Laten we eerst eens dieper in de drijfveren van dit type duiken. In de jeugd is het kind geprezen om wat hij doet, niet om wie hij is. Hij heeft niet geleerd om zichzelf te ontdekken maar zich gericht op iets waarin hij uit kon blinken. In de geschiedenis van Donald Trump blijkt ook wel dat hij zich wilde bewijzen voor zijn vader. Eigenlijk vindt hij iedereen een looser en alleen hij zelf is een winnaar. Het type 3 kan slecht omgaan met emoties. Het wil liefde ervaren, de liefde van de moeder. Maar hij denkt dat hij die liefde wint door succes te hebben. Verdriet onderdrukt hij en vangt hij op door nog harder te werken. De enorme gedrevenheid wordt veroorzaakt door een minderwaardigheids gevoel. Als kind wilde het liefde maar heeft die tussen de ouders onvoldoende gezien en niet van hen geleerd. Als volwassene onthoudt hij wie iets voor hem heeft gedaan en dat betaalt hij altijd terug.
Terug naar Donald Trump. De man is zeer gedreven. De verkiezingen leek hij te verliezen maar hij bleef bij zijn plan om de blanke man uit het midwesten te bewegen om op hem te stemmen. Hij bleef zijn opponent aanvallen tot onder de gordel, met als doel om te winnen. Dat hij de minste stemmen van alle verkiezingen ooit heeft binnengehaald deert hem niet. Z’n doel is bereikt. Nu komt de strategie. Hij weet wie z’n vrienden zijn en hij weet wat hij wil. Hij wil iets betekenen voor de gemiddelde Amerikaan en wil langzaam z’n electoraat uitbreiden. Hij zal het zeker zo draaien dat z’n familie een belangrijke plek gaat krijgen en dat zijn bedrijven er wel bij gaan varen. Als hij over vier jaar niet herkozen gaat worden moeten z’n bedrijven zo draaien dat zijn kinderen een zeer welvarend bedrijf runnen dat zonder hem, maar onder zijn naam, door kan draaien. Dan zal hij één van de machtigste mannen van de wereld zijn.
Officieel heeft hij afstand gedaan van zijn belangen. Zijn dochter Ivanka beheert die belangen. Zijn bedrijven hebben belangen in meerdere landen. Een type 3, vergeet z’n vrienden nooit.
Is Donald Trump een gevaar voor de wereld?
Ik denk van niet. Hij zal vooral als president een winnaar willen zijn. Wat hij wil is dat de Amerikaanse belangen voorop staan. Dat betekent dat Europa voor z’n eigen belangen moet opkomen. Dat ook andere landen veel meer naar de eigen belangen moeten zoeken om vandaar samenwerking met anderen te gaan zoeken. Als de vrije markt wordt teruggedrongen gaat het Europese beleid ook onderuit. Dat is precies wat een aantal rechtse partijen ook willen in Europa. Na de Brexit staat Europa voor grote veranderingen. Trump versnelt het proces van die veranderingen. We zullen wel moeten.
Donald Trump is dol op z’n vrouw en z’n kinderen. Hij eist trouw en loyaliteit van hen en weet dat hij van ze op aan kan. Hij is slim dus zet mensen om zich heen die zijn beleid kunnen uitvoeren maar die zo sterk zijn dat hij daarover niet de controle over hoeft te hebben. Hij kan dingen aan hen overlaten. Daardoor kan hij z’n zwakheden verbloemen en zich richten op wat hij goed kan, regelen en dealen. Hij is en blijft een zakenman en in die rol zal hij het land gaan besturen.
Dat is wat je kan verwachten van dit Enneagramtype.
Dat Amerika tot dit type behoort werkt voor hem niet mee. Ze zullen eerder z’n fouten herkennen, maar ook z’n successen met hem vieren. Als hij weet wat het volk wil, en dan vooral de mensen van het platteland en de werkers uit de steden, dan zal hij voor hen populaire maatregelen nemen. Dat hij een hekel heeft aan de Wallstreet typen is daarbij meegenomen. Amerika is een land van mogelijkheden. Ze houden niet van beperkingen. Ze willen zich een winnaar voelen. Dat gevoel kan Trump terug brengen. Een gevaar is dat hij niet begrepen wordt door buitenlandse politici. Want die stijl is hen onbekend. Van belang is dat zij zich gaan verdiepen in hoe je omgaat met dit Enneatype 3.