HET JAAR 2017 IN HET ENNEAGRAM

Het jaar 2017 kan je bekijken vanuit het enneagram als je uitgaat van een rondgang van 9 jaar, berekend vanuit het begin van de Mayakalender. Dan begint 2017 met een nieuwe periode van negen jaar en dus het jaar waarin punt 1 het meest dominant is. Het wordt een jaar van nieuwe kansen waarbij veiligheid belangrijk is. Een jaar waarin het onduidelijk is waar we heen gaan en waarbij ontevredenheid de kop op kan steken. Punt 1 staat ook voor perfectie, stabiliteit, ordening, schoonmaken en opruimen.
In 2017 staan er nieuwe verkiezingen gepland in meerdere Europese landen. De euro staat onder druk, Amerika en Rusland laten zich gelden en ook China is een wereldmacht waarmee rekening moet worden gehouden. Europa voor de keuze van samen door gaan en de schouders eronder zetten of uiteenvallen. Het wordt dan ook zeker geen rustig en stabiel jaar. Er zal veel onrust komen waarbij de zoektocht naar veiligheid voorop staat.
Als je het jaar in twaalf maanden bekijkt zie je dat in het begin voorzichtig stappen worden gezet naar een nieuwe toekomst. Economisch gaat het beter met ons land, maar nog niet zo goed dat we na geen zorgen hoeven te maken. Een probleem is dat veel Nederlandse bedrijven in buitenlandse handen zijn gekomen waarbij ook de winst naar het buitenland gaat. Die winst wordt dus niet in onze economie geïnvesteerd en zorgt ook niet voor nieuwe werkgelegenheid. Want in werkgelegenheid zijn die buitenlandse investeerders niet geinteresseerd.
Januari
Januari wordt een periode van aftasten. We weten dat er verkiezingen komen en dat er internationaal veel gebeurt wat voor onrust zorgt. Daardoor denken we dat rust belangrijk is. We kunnen niet goed zien waar het heen gaat en weten ook zelf niet precies waar we naar toe willen. De maand zet zich voort in de wetenschap dat het wel goed gaat komen maar dat we daar zelf niet zoveel aan kunnen doen. De nijging is dus om maar even niets te doen.
Op persoonlijk vlak is het belangrijk om je doel voor dit jaar te bepalen, wat wil je, waar wil je naartoe. Werk vooral aan jezelf, dus aan zelfontwikkeling. De bedoeling in deze maand is om je druk te maken op de dingen waarop jij invloed hebt en niet op dat waarop je geen enkele invloed hebt.
Februari
In de tweede maand is de zorg voor elkaar belangrijk. Je bent niet alleen op de wereld, dus kijk om je heen en naar elkaar. Durf ook de hulp van anderen in te roepen als je die nodig hebt. Het is in deze maand bepalend dat je je doel goed omschrijft en in detail uitwerkt wat je wilt. Werk aan je toekomst door te geloven in jezelf.
Maart
In maart zijn de verkiezingen en ondanks alle voorspellingen zal de uitslag minder verrassend zijn. Op het laatste moment komt toch de hang veiligheid weer om de hoek kijken en kiezen we niet voor de PVV vanuit de angst dat die voor onveiligheid gaat zorgen. Ondanks dat we een proteststem zouden willen uitbrengen doen we dat niet zoals verwacht. Wel kan het zijn dat een kleine partij daarvan profiteert en opeens heel veel stemmen gaat krijgen. Denk daarbij aan aan 50 plus, Partij voor de dieren of aan een van de nieuwe partijen. In die maand gaat het om geborgenheid dus vandaar dat sterke oppositie partijen het minder goed zullen doen. Regeren wordt wel een klus omdat geen enkele partij zoveel stemmen krijgt dat er met twee of drie partijen een regering te vormen zal zijn.
April. 
Vol bewondering kijken we naar onze helden. Dat kan de politieke leider zijn, maar ook een sportheld die een uitzonderlijke prestatie levert. Het is tenslotte het jaar van nieuwe kansen. Door de focus op het resultaat te hebben kom je voorbij de belemmering. Jij kan de twijfel voorbij komen door te kijken naar wat je wel kan en zelf de mogelijkheid te creëren om dat te bereiken. April wordt ook een maand waarin de invloed van buitenaf zich doet gelden. Iedereen lijkt zich met jou te bemoeien. Internationaal gezien kan het zijn dat anderen landen zich met ons land gaan bemoeien. Er is kans op strijd door egogedrag. Zorg dus dat je weg blijft van je ego en richt je op jouw doelen en jouw verlangens.
Mei. 
In mei wordt de invloed van buiten ons belangrijk en kan jij hulp in gaan roepen. Heb vertrouwen in jezelf dat het goed komt. Vertrouw op jouw kennis en kunde. Kijk goed of dit echt is wat jij wilt en of het haalbaar is. Jouw dromen kunnen waar worden. Mei zorgt voor verlichting. Het kan zijn dat sporters goede resultaten bereiken of dat er wereldwijd dingen gebeuren die tot optimisme leiden.
Juni
Juni is een periode waarin aanmoediging noodzakelijk is om verder te komen. Het is een cruciale maand waarin we het ravijn over gaan om aan de andere kant te kunnen komen. Wat nodig is, is het geloof in het resultaat en geloof in jezelf en de mensen die jou helpen. Durft te vragen. Je zal verbaast staan van het resultaat. Je gaat nu meer zicht hebben op het totale plaatje en meer begrip krijgen voor anderen.
Juli
In juli wordt de zoektocht naar veiligheid beloond want die ga je ervaren. Doe dat vooral in jezelf. Je zelfvertrouwen wordt op de proefbestelling. Let op details anders ga je jezelf daar verliezen. Ervaar wat je doel is en kijk vooral naar wat je al gedaan hebt in plaats van wat er nog allemaal moet gebeuren. Laat die maand het moeten los en geniet. Zog vooral dat je boosheid niet de kop op steekt want die brengt een terugval tot stand.
Augustus
In augustus staat begrip voorop. Niet alles wat je wilt lukt direct. De wereld is weer volop in beweging. Anderen willen hun invloed laten gelden en tasten je vrijheid aan. Blijf dus in je kracht. Kijk goed wat je nog nodig hebt en ga daarnaar op zoek. Het kan zijn dat donkere krachten de kop op steken, op politiek of economisch gebied. Maar laat je daardoor niet afleiden.
September
In september ga je respect krijgen voor mensen die uitzonderlijke prestaties verrichten. Belangrijk is dat je respect hebt voor jezelf en je dwingt respect af voor wat jij doet. Integriteit is daarbij van belang. Kijk goed of dat wat je nodig hebt om je doel te bereiken, ook bestaat. Jaag dus geen dromen na, maar maak het reëel en echt. Maak het testbaar en concreet.
Oktober
In oktober ga je ervaren dat je perfectionistische blik z’n vruchten af gaat werpen. Je krijgt kritiek maar kan die pareren doordat je op details hebt gelet. Mensen bemoeien zich met jou en je plannen maar laat je er niet door in de war brengen. Gebruik die feedback om ervan te leren. Vraag mensen wat ze ervan vinden en durf om hulp te vragen als je die nodig hebt. Je moet nu wel aanpakken want het resultaat wordt zichtbaar.
November
In november krijg je erkenning voor dat wat je doet. Je bent de onveiligheid voorbij en ervaart de veiligheid om verder te gaan. Niets kan je nog van je plannen afbrengen. Wel is er nog veel nodig en dan gaan het vooral om details. Let op de afwerking. Let op anderen. Controleer of anderen het werk goeddoen dat ze voor jou verrichten.
December
In december kan je genieten van het resultaat. Het is bijna klaar. Je kan er nog vorm en kleur aan geven. Het is een maand van doorzetten en je nergens meer wat van aantrekken. Doorpakken en al verder vooruit kijken naar het jaar daarop.
2017 is een jaar waarin veel mogelijk is, als de basis maar goed is. Die basis dien je in de eerste maanden aan te brengen. Wees zorgvuldig en nauwkeurig. Ga gedecideerd te werk en zet door. Je zult tegenslagen krijgen en uitdagingen tegen gaan komen, maar als je bij jouw kracht blijft hou je alles zelf in de hand. Maak je niet druk om dingen waarop je geen invloed uit kunt oefenen. Richt je op zaken die jij in zelf kunt beïnvloeden.
Willem Jan van de Wetering
1 januari 2017